આગામી સમુહલગ્નોત્સવ તા. ૬-૧૨-૨૦૧૫

વાકળ સામાજિક પ્રગતિ મંડળ, વડોદરા તથા પાદરા પાટીદાર સમાજ, પાદરા ના સંયુક્ત ઉપક્રમે આગમી તા. ૬ ડિસેમ્બર, ૨૦૧૫ ના રોજ મુ. સાધી, તા.પાદરા, જી.વડોદરા મુકામે સમુહ લગ્નોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. આ પ્રસંગે લગ્નગ્રંથીથી જોડાવવા ઉત્સુક વર- કન્યા અથવા તેમના વાલીઓને સંસ્થાનો સંપર્ક કરવા વિનંતી.

વાકળ સામાજિક પ્રગતિ મંડળ, વાકળ સેવા કેન્દ્ર, સ્ટોક એક્ષ્ચેન્જની સામે, સયાજિગંજ, વડોદરા.

પ્રમુખ – નિતિનભાઇ પટેલ-.૯૯૯૮૦૦૮૯૪૮

મંત્રી- સુનિલભાઇ પટેલ – ૭૮૭૪૮૪૬૪૯૬

Advertisements

જીવનસાથી પસંદગી સંમેલન ૨૦૧૪

જીવનસાથી પસંદગી સંમેલન ૨૦૧૪

વાકળ સામાજિક પ્રગતિ મંડળ દ્વારા તા.૧૨-૧-૨૦૧૪ ના રોજ પટેલવાડી, ભાયલી મુકામે આયોજીત જીવનસાથી પસંદગી સંમેલન ૨૦૧૪ની તસવીરી ઝલક

Vakal Remembers You

WORM WELCOME  TO ALL VISITORS & WELL WISHERS

This is first ever blog from any social organisations working for VAKAL around VADODARA. We have just started this site and will be updated regularly. Please convey your valuable suggestions/comments regarding this site. We are new in this field so please bare with us and suggest for improvement. Our email id is sucipatel@yahoo.com.