૩૮ મો સમુહ લગ્નોત્સવ લતીપુરા

૩૮ મો સમુહ લગ્નોત્સવ લતીપુરા

વાકળ સામાજીક પ્રગતિ મંડળ અને લતીપુરા ગ્રામજનોના સહયોગથી ૩૮મો સમુહલગ્નોત્સવ લતીપુરા મુકામે તા.૯-૯-૨૦૧૨ના રોજ યોજાઇ ગયો. સમગ્ર ગ્રામજનો, વડીલો અને યુવકમંડળના અનેરા ઉત્સાહ અને ઉમંગભર્યા સહકાર સાથે સૌએ સીત્તેરથી પણ વધુ વિવિધ ભેટ સોગાદો નવપરિણિત યુગલોને ભેટ રૂપે અર્પણ કરવામાં આવી. વધુ વિગતો સમુહલગ્ન વિભાગ માં મળશે.

Advertisements