જીવનસાથી પસંદગી સંમેલન ૨૦૧૪

જીવનસાથી પસંદગી સંમેલન ૨૦૧૪

વાકળ સામાજિક પ્રગતિ મંડળ દ્વારા તા.૧૨-૧-૨૦૧૪ ના રોજ પટેલવાડી, ભાયલી મુકામે આયોજીત જીવનસાથી પસંદગી સંમેલન ૨૦૧૪ની તસવીરી ઝલક

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s